Dnes je sobota, 16.11.2019   Meniny má: Agnesa

O spoločnosti


Firma SKEAGIS, s.r.o. bola založená v roku 2002, ponúka komplexné služby v oblasti informačných systémov najmä pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby. Pre potreby prvovýrobcov vyvinula agrárny geografický informačný systém Skeagis, ktorý poskytuje informácie pre operatívne riadenie poľnohospodárskej výroby, umožňuje spracovávať a využívať údaje z katastra nehnuteľností, vytvárať nájomné zmluvy, grafické a textové výstupy pre potreby agronóma a manažmentu podniku a dodržiavať legislatívu pre potreby kontrolných orgánov. Informačný systém Skeagis ponúka tri základné moduly - Kataster nehnuteľností, Nájomné a Pozemky. Jednou z hlavných výhod tohto systému je prepojenie medzi písomnou a grafickou časťou a presná lokalizácia produkčných blokov v teréne na základe práce s ortofotomapou.

V súčasnosti firma prináša pre zákazníkov možnosť monitorovania strojov pomocou GPS zariadenia a tiež sledovanie pohonných hmôt pomocou plaváku a prietokomeru.

Realizácia riešení je spojená s komplexnou ponukou služieb, ktorá zahŕňa podporu pri získavaní a prevode údajov, školenia, poradenstvo a konzultačnú činnosť, technickú a metodickú pomoc, upgrade a update softvéru a ďalšie služby.

Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s návrhom, tvorbou databázových geografických aplikácií pre stolové i serverové riešenia. Základným pravidlom firmy je: "Kvalitné riešenie pre spokojnosť zákazníka v dvoch oblastiach - environmentálnej a agrárnej".

Počas nášho pôsobenia na slovenskom trhu sme zabezpečovali riešenie projektov programu SAPARD pre všetky pilotné oblasti opatrenia č.6 - Agro-environmentálna podpora (od spracovania dát až po naplnenie požadovaných tabuliek Agentúrou SAPARD a tlač máp s aplikovanými schémami v mierke 1:5000) , riešili sme projekt Plán rozvoja vidieka pre opatrenie č.5 – Agroenvironment a životné podmienky zvierat (spracovanie dát, naplnenie požadovaných tabuliek PPA a tlač máp v 1., 2. a 3. kole).

Výhody spolupráce s firmou SKEAGIS a nasadenia jej produktov

 • Dlhodobá skúsenosť v oblasti geografických informačných systémov a databázových aplikácií
 • Produkt Skeagis je implementovaný v 440 poľnohospodárskych podnikoch - líder na trhu,
 • Dostatočné personálne a kvalifikované zabezpečenie kompletného procesu spracovania projektu, od získavania dát, ich spracovania, testovania až po odovzdanie celého projektu
 • Dlhodobá vzájomná spolupráca s inými subjektmi (MP SR, VÚPOP – možnosť získania BPEJ a LPIS blokov vo vektorovom stave, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR), Katastrálne úrady, Slovenský pozemkový fond (SPF))
 • Každoročné stretnutie užívateľov programu Skeagis s lektorskou účasťou iných subjektov – MP SR, PPA ,VUPOP, ÚKSUP, SPF.
 • Skúsenosti so spracovaním a importom dát z Katastra nehnuteľností (SPI a SGI)
 • Implementácia dát zameraných honov systémom GPS a ortofotomáp (LPIS)
 • Komplexné spracovanie mapových podkladov (skenovanie, transformácia, vektorizácia, tlač)
 • Možnosť riešenia problémov on line - služba vzdialenej správy, táto technológia je bezplatná a jej výhodou je jednoduchosť a bezpečnosť zároveň. Po nahlásení potrebných údajov: ID, kód sa technik pripojí na zákaznícky počítač a problém vyrieši na diaľku, zatiaľ čo zákazník sleduje na monitore prebiehajúci zásah s možnosťou paralelnej telefonickej komunikácie.

  Využívaním služby vzdialenej správy získate:
  • Minimalizáciu doby započatia servisného zásahu,
  • Ušetrenie nákladov za servisné služby,
  • Ušetrenie nákladov vďaka minimalizácii doby prestojov,
  • Vzdialená správa šetrí náš čas a Vaše peniaze.
 • Informačný systém umožňuje vykonávať rôzne analýzy pre potreby rozhodovania manažmentu podniku.
 • Systém je otvorený z hľadiska vkladania nových dát na základe prístupových práv.
 • Aktualizácia dát prebieha jednoduchým spôsobom cez dialógové okná.
 • Zabezpečenie školenia užívateľov, záručný a pozáručný servis.